LỊCH CÔNG TÁC NGÀY THỨ 7 (24/02/2024)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ Văn phòng Thành phầnLái xeGhi chú
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ 19/02/2024 đến 25/02/2024)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ Văn phòng Thành phầnLái xeGhi chú