LỊCH CÔNG TÁC NGÀY THỨ 3 (16/04/2024)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ Văn phòng Thành phầnLái xeGhi chú
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ 15/04/2024 đến 21/04/2024)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ Văn phòng Thành phầnLái xeGhi chú