LỊCH CÔNG TÁC NGÀY THỨ 5 (07/12/2023)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ Văn phòng Thành phầnLái xeGhi chú
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (Từ 04/12/2023 đến 10/12/2023)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ Văn phòng Thành phầnLái xeGhi chú