LỊCH CÔNG TÁC NGÀY THỨ 5 (20/06/2024)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ Văn phòng Thành phầnLái xeGhi chú
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ 17/06/2024 đến 23/06/2024)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ Văn phòng Thành phầnLái xeGhi chú