LỊCH CÔNG TÁC NGÀY THỨ 3 (16/04/2024)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì, chỉ đạo hoặc tham dự
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ 15/04/2024 đến 21/04/2024)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì, chỉ đạo hoặc tham dự